Streść publikację naukową w dziedzinie psychiatrii i otrzymaj bilet (o wartości 990 PLN) na konferencję „Psychiatria na świecie 2024”

Zarejestruj się do 30 września 2024 r. , a plakat ze streszczeniem możesz dostarczyć do 15 listopada 2024 r.

Jak łatwo przygotować plakat na sesję posterową?

wybierz publikację naukową z Polski lub ze świata z dziedziny psychiatrii z czasopism naukowych, opublikowaną po 1 stycznia 2023
streść publikację – pokaż najważniejsze informacje na plakacie

Prezentacja streszczeń w formie drukowanej odbędzie się podczas sesji posterowej w dniach 29-30 listopada 2024 r. podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Psychiatria na świecie”.

Szczegóły techniczne

🎯Przygotuj streszczenie publikacji naukowej na ok. 250 słów.

🎯Streszczenie napisz w języku polskim.

🎯Poster powinien być podzielony na:
a) Wprowadzenie
b) Materiały i metody
c) Wyniki
d) Wnioski
lub
a) Wprowadzenie
b) Opis przypadku
c) Omówienie/Dyskusja

🎯Pamiętaj, że poster musi uwzględniać standardy rzetelnego oznaczania cudzych badań i ustaleń naukowych i być stworzony z poszanowaniem praw autorskich do cudzych publikacji.

Więcej szczegółów dotyczących udziału w sesji posterowej znajdziesz w Regulaminie Sesji Posterowej.

50 autorów streszczeń otrzyma bilet (o wartości 990 PLN) na konferencję „Psychiatria na świecie 2024”

Streść publikację naukową w dziedzinie psychiatrii i otrzymaj bilet (o wartości 990 PLN) na konferencję „Psychiatria na świecie 2024”